RES TUA

Nr 1. Quare fremuerunt gentes /Coro ed Orchestra/

Quare fremuerunt gentes,
et populi meditati sunt inania? /Ps.2/

Dlaczego narody się buntują
czemu ludy knują daremne zamysły?

Nr 2. Vocalise I /S solo e Gruppo da camera/
 
Nr 3. Homo homini /MzS solo, Coro ed Orchestra/

(…) quoniam diminutae sunt veritates a filiis hominum.
Vana locuti sunt unusquisque ad proximum suum:
labia dolosa, in corde et corde locuti sunt. /Ps.12(11)/
Homo homini lupus. /Proverbia/
Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt:
non est qui factiat bonum, non est usque ad unum. /Ps.14(13)/
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. /Proverbia/
Noli aemulari in malignantibus:
neque zelaveris facientes iniquitatem. /Ps.37(36)/

(bo) zabrakło wiernych wśród ludzi.
Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
Człowiek człowiekowi wilkiem.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni:
nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego.
Ludzka rzecz błądzić, a diabelska w błędzie trwać.
Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców
ani nie zazdrość niesprawiedliwym.

Nr 4. Silent leges /MzS e Br soli, Coro ed Orchestra/

Where drums speak, laws are silent.
/Silent leges inter arma. /Proverbia/
(…) custodi me [Domine], ut pupillam oculi.
Sub umbra alarum tuarum protege me:
a facie impiorum qui me afflixerunt.
Inimici mei animam meam circumdederunt,
adipem suum concluserunt:
os eorum locutum est superbiam. /Ps.17(16)/
Many words hurt more than swords. /Proverbia/
Neque irrideant me inimici mei: /Ps.25(24)/
When drums beat, law is silent. /Proverbia/
Non sedi cum concilio vanitatis:
et cum iniqua gerentibus non introibo.
Odivi ecclesiam malignantium:
et cum ipmiis non sedebo. /Ps.26(25)/
The voice of one crying in the wilderness.
/Vox clamantis in deserto. /Proverbia/
(…) conturbatus est in ira oculus meus, anima mea, et venter meus:
Quoniam defecit in dolore vita mea:
et anni mei in gemitibus. /Ps.31(30)/
It is a drop in the ocean. /Proverbia/

Podczas wojny prawa milczą.
(…) Strzeż mnie [Panie] jak źrenicy oka;
w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj,
przed występnymi, co gwałt mi zadają,
przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
Zamykają oni swe nieczułe serca,
przemawiają butnie swoimi ustami.
Słowa bardziej bolą niż miecze.
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!
Kiedy biją bębny, prawo milczy.
Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi
ani z niegodziwymi się nie spotykam.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców,
a nie przestaję z występnymi.
Głos wołającego na puszczy.
(…) od smutku słabnie me oko, a także moja siła i wnętrzności.
Bo zgryzota trawi me życie,
a wzdychanie – moje lata.
To kropla w morzu.

Nr 5. Vocalise II /S solo e Gruppo da camera/
 
Nr 6. Mors servat legem /MzS e Br soli ed Orchestra/

Mors servat legem, tollit cum paupere regem. /Proverbia/
Non supergaudeant mihi qui adversantur mihi inique:
qui oderunt me gratis et annuunt oculis.
Quoniam mihi quidem pacifice loquebantur:
et in iracundia terrae loquentes, dolos cogitabant. /Ps.35(34)/
We live and learn. /Proverbia/
Ed adhuc pusillum, et non erit peccator:
et quaeres locum ejus, et non invenies.
Mansueti autem hereditabunt terram:
et delectabuntur in multitudine pacis. /Ps.37(36)/
Patience overcomes all things. /Patientia vincit omnia. /Proverbia/

Śmierć nie zna prawa żadnego, bierze z panem ubogiego.
Niech wrogowie zakłamani nie cieszą się ze mnie;
nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami.
Bo nie mówią o tym, co służy pokojowi,
a dla spokojnych w kraju obmyślają zdradliwe plany.
Żyjemy i się uczymy.
Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy:
spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.
Natomiast pokorni posiądą ziemię
i będą się rozkoszować wielkim pokojem.
Cierpliwość wszystko zwycięża.

Nr 7. Os justi /Coro a cappella/

Os justi meditabitur sapientiam,
et lingua ejus loquetur judicium.
Lex Dei ejus in corde ipsius:
et non supplantabuntur gressus ejus. /Ps.37(36)/

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość
i język jego mówi to, co słuszne.
Prawo jego Boga jest w jego sercu,
a jego kroki się nie zachwieją.

Nr 8. Vocalise III /S solo e Gruppo da camera/
 
Nr 9. Voluntas bona /MzS e Br soli, Coro ed Orchestra/

A fault confessed is half redressed.
/Ubi est confessio, ibi est remissio. /Proverbia/
Melius est modicum justo,
super divitias peccatorum multas.
Declina a malo, et fac bonum:
et inhabita in saeculum saeculi. /Ps.37(36)/
Voluntas bona pro facto est. /Proverbia/

Pół winy daruje się temu kto sam się przyzna.
Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
niż wielkie bogactwo występnych…
Odstąp od złego, czyń dobro,
abyś mógł mieszkać na wieki.
Gdzie jest wola, jest i wyjście.

Nr 10. In nocte consilium /S solo e Gruppo da camera/

In nocte consilium. /Proverbia/

Noc przynosi radę.

[Wybór tekstów – Miłosz Bembinow]