Miłosz Bembinow: RES TUA – Rozważania o Miłości i Nienawiści


Oratorium RES TUA – Rozważania o Miłości i Nienawiści powstało w 2002 roku na zamówienie prof. Violetty Bieleckiej i jest dedykowane Jej oraz Chórowi Żeńskiemu „Schola Cantorum Bialostociensis”.
Warstwa słowna RES TUA składa się z fragmentów biblijnych psalmów i Pieśni nad Pieśniami użytych w języku łacińskim oraz tradycyjnych przysłów w języku łacińskim i angielskim. Całość zaprojektowana jest tak, by teksty pochodzące głównie z Pisma Świętego nabrały wymiaru uniwersalnego, wykraczającego poza kontekst czysto bliblijny.
Zabieg ten wynika przede wszystkim z chęci wyjścia ponad podziały kulturowe, narodowościowe i religijne.
„A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi!”

Miłosz Bembinow, Warszawa 13. kwietnia 2005 roku.